پیش بینی تغییرات میانگین دما توسط مدلهای مختلف دوره 2023-2019
پیش بینی تغییرات میانگین دما توسط مدلهای مختلف دوره 2023-2019
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی
بستن پنجره
تصویر بعدی