پیش بینی تغییرات دما،فشار سطح متوسط دریا و بارش دوره 2023-2019
پیش بینی تغییرات دما،فشار سطح متوسط دریا و بارش دوره 2023-2019
 
تصویر قبلی
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی
بستن پنجره