ششمین نشست کمیته مدیریتی برنامه جهانی خدمات اقلیمی GFCS[1] (IBCS[2]) از دوم تا سوم آبان 1397 در محل سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO[3]) در رم برگزار شد. نشست توسط مشاور مدیرکل فائو آقای دکتر رنه کاسترو (Rene Castro) افتتاح شد. او در سخنان خود گفت: "مهاجرت غیرقابل توقف است و مهاجرت های داخلی در چین، آسیای مرکزی، آمریکای مرکزی به سوی مناطق شمالی وجود دارد. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) به کشاورزان جزء و ارائه خدمات اقلیمی به آنان توجه دارد."

ششمین نشست IBCS بر انجام تغییرات ساختاری شدید در IBCS برای شتاب دادن به برنامه های GFCS متمرکز بود. دو دیدگاه عمده در این ارتباط مطرح شد: دیدگاه اول تغییرات شدید ساختاری GFCS و دیدگاه دوم تغییرات در IBCS و احتمالا حذف IBCS در ساختار GFCS. طرفداران گروه اول عمدتا کشورهای اروپایی و آمریکا و طرفداران دیدگاه دوم سایر کشورها مانند برزیل، ایران، کشورهای آمریکای جنوبی بودند. دکتر Rathore از هند و کفیل رئیس[4] IBCS گفت : "دیدگاه مبتنی بر اعمال تغییرات ساختاری شدید در برنامه GFCS، موجب حذف سازمان های ملی آب و هواشناسی از برنامه GFCS می شود. ایجاد [5]NFCS (برنامه ملی خدمات اقلیمی) موجب تقویت دسترسی به خدمات دانش پایه اقلیمی می شود.

به دلیل سطح تصمیم گیری / سیاسی پایین اعضای فعلی IBCS که عمدتا کارشناسان معرفی شده از کشورهای عضو می باشند، در نشست حاضر مقرر شد IBCS منحل و به جای آن کمیته اجرایی (ExCom) مسئولیت اجرایی GFCS را به عهده گیرد. ساختار و تعداد ExCom در کنگره سال 2019 WMO تصویب می شود؛ اما رئیس ExCom معاون سازمان جهانی هواشناسی و اعضای آن نماینده دائم کشورها در WMO خواهند بود نه کارشناس معرفی شده از سوی کشورها.

لازم به ذکر است که، مجمع عمومی GFCS متشکل از تمامی کشورهای عضو سازمان جهانی هواشناسی بعلاوه 22 سازمان ناظر بین المللی مانند از جمله فائو می باشد. مدیریت برنامه GFCS به عهده کمیته مدیریتی متشکل از 27 کشور از قاره های مختلف جهان است که تعداد 5 نفر از اعضای آن از آسیا می باشند که عبارتند از: ژاپن، چین، کره جنوبی، هند و ایران. ریاست کمیته مدیریتی به عهده نروژ می باشد که به دلیل انصراف آن، هند کفالت ریاست کمیته را تا انتخابات بعد به عهده دارد.

ایده ایجاد GFCS در سومین نشست جهانی تغییر اقلیم در سال 2009 - کپنهاگ دانمارک، توسط سران کشورهای شرکت کننده مطرح شد و مسئولیت آن به سازمان جهانی هواشناسی واگذار گردید. پس از تصویب برنامه GFCS در نشست فوق‌العاده کنگره سازمان جهانی هواشناسی، اولین مجمع عمومی GFCS در سال 2012 تشکیل گردید و نمایندگان قاره ها انتخاب شدند.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی