پیش بینی هفتگی بارش و دمای هوای کشور

(24 شهریور تا 4 آبان 1399)

خلاصه:

در شش هفته آینده میانگین بارش کشور کمتر از نرمال و محدود به استان‌های ساحلی خزر و شمال‌غرب کشور است. اکثر مناطق کشور بارش چندانی نداشته یا بی‌بارش خواهند بود. هفته دوم (هفته اول مهر ماه) استثناء است و در آن بارش در دو ناحیه فوق بیشتر از نرمال بوده و احتمال بارش‌ تجمعی در محدوده 50 م.م. وجود دارد. در این دوره میانگین دمای هوا در مرکز، شرق و شمال کشور بین نرمال تا یک درجه کمتر و در غرب کشور حدود یک درجه بیشتر از نرمال خواهد بود

بارش:  

در هفته اول (24 تا 30 شهریور) اغلب مناطق کشور بی‌بارش بوده و بارش محدود به استان‌های ساحلی خزر و شمال‌غرب کشور خواهد بود که مقدار آن کمتر از نرمال است. در هفته دوم (31 شهریور تا 6 مهر) بارش‌ در استان‌های ساحلی خزر و شمال‌غرب کشور در محدوده بیشتر از نرمال خواهد بود. بارش تجمعی در بخش‌هایی از شمال‌غرب و نیمه غربی سواحل دریای خزر از 30م.م. فراتر رفته و با احتمال 50 درصد به 50 م.م. می‌رسد. در  هفته‌های سوم و چهارم (7 تا 13 مهر) و (14 تا 20 مهر) بارش‌ در استان‌های ساحلی خزر و شمال‌غرب کشور در محدوده نرمال تا کمتر از آن خواهد بود. بارش در هفته‌های پنجم و ششم (21 مهر تا 4 آبان) نیز محدود به استان‌های ساحلی خزر و شمال‌غرب کشور است و بین نرمال تا کمتر از آن خواهد بود.

دما:

در هفته اول (24 تا 30 شهریور) میانگین دمای هوا در استان‌های واقع در شرق، مرکز، جنوب و جنوب شرق کشور حدود یک تا دو درجه کمتر از نرمال است و در بخش‌هایی از جنوب‌شرق کشور به بیش از 3 درجه می‌رسد. میانگین دما در غرب، شمال غرب، سواحل غربی دریای خزر و جنوب غرب کشور از 2 تا 3 درجه بیشتر از نرمال خواهد بود. برای سایر مناطق شرایط دمایی نرمال پیش‌بینی می‌شود. در هفته دوم (31 شهریور تا 6 مهر) میانگین دمای هوا در مقایسه با هفته قبل متعادل می‌شود. میانگین دمای هوای هفته‌ سوم (7 تا 13 مهر) در نوار شمالی کشور در محدوده نرمال تا یک درجه کمتر از آن است در حالیکه در نیمه جنوبی کشور نرمال تا یک درجه بیشتر از آن می‌باشد. در هفته چهارم (14 تا 20 مهر) میانگین دمای هوا در نیمه شمالی کشور نرمال و در نیمه جنوبی حدود یک درجه بیشتر از آن است. انتظار می‌رود میانگین دمای هوای کشور در هفته‌های ‌پنجم و ششم (21 مهر تا 4 آبان) در محدوده نرمال تا یک درجه کمتر از آن باشد.

 

برای دریافت نقشه ها کلیک نمایید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی