پیش بینی هفتگی بارش و دمای هوای کشور

(20 مرداد تا 30 شهریور 1399)

خلاصه:

در شش هفته آینده بارش کشور عمدتا محدود به استان‌های ساحلی خزر، شمال‌غرب، جنوب‌شرق و بخش‌هایی از جنوب کشور خواهد بود. سایر مناطق کشور بارش قابل توجهی  نخواهند داشت. در برخی از مناطق ساحلی خزر و جنوب­شرق تا جنوب کشور با احتمال حدود 50 درصد بارش تجمعی هفتگی در سه هفته آینده بین 10 تا 30 م.م. و بیش از نرمال خواهد بود. بارش در دو هفته پایانی شهریور متمایل به کمتر از نرمال خواهد بود. میانگین دمای هوا تا اواخر شهریور در مرکز و شرق کشور حدود 2 درجه بیشتر از نرمال می‌باشد که در برخی مناطق شرقی بی‌هنجاری دما حدود 3 درجه خواهد بود. دمای هوا در سایر مناطق در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود.

 بارش:  

در هفته‌‌ اول (20 تا 26 مرداد) در استان‌های ساحلی دریای خزر و بخش‌هایی از شمال‌غرب، جنوب و جنوب‌شرق بارش رخ می‌دهد. در مناطق محدودی از استان‌های واقع در نیمه غربی خزر با احتمال حدود 50 درصد بارش تجمعی هفتگی بین 10 تا 30 م.م. است. بارش در سایر مناطق کشور قابل توجه نیست. در هفته دوم (27 مرداد تا 2 شهریور) در استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال‌غرب و بخش‌هایی از جنوب و جنوب‌شرق کشور بارش رخ می‌دهد. در استان‌های ساحلی خزر و بخش‌هایی از مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی کشور با احتمال حدود 50 درصد بارش تجمعی هفتگی بین 10 تا 30 م.م. و توام با بارش رگباری خواهد بود و امکان رخداد سیلهای ناگهانی محلی بخصوص در جنوب­شرق تا جنوب کشور وجود دارد. بارش در سایر مناطق کشور قابل توجه نیست. در هفته سوم (3 تا 9 شهریور) بارش در استان‌های ساحلی خزر در محدوده نرمال و در شمال‌غرب و جنوب‌شرق متمایل به بیشتر از نرمال است. در مناطقی از استان‌های ساحلی خزر و جنوب کشور با احتمال بین 50 تا 75 درصد بارش تجمعی هفتگی بین 10 تا 30 م.م. پیش‌بینی شده است. سایر مناطق بارش قابل توجهی ندارند. بارش در هفته‌ چهارم (10 تا 16 شهریور) عمدتا در محدوده بلندمدت است و در استان‌های ساحلی خزر و شمال‌غرب متمایل به کمتر از نرمال خواهد بود. در هفته‌های پنجم تا ششم(17 تا 30 شهریور) بارش محدود به مناطق غربی خزر و شمال‌غرب کشور است و انتظار می‌رود بارش کشور در مجموع کمتر از نرمال باشد.

دما:

میانگین دمای هوای کشور در هفته‌‌ اول (20 تا 26 مرداد) و هفته دوم (27 مرداد تا 2 شهریور) - به استثنای استان‌های ساحلی خزر، شمال‌غرب، غرب زاگرس و ساحلی خلیج فارس و دریای عمان-بین 2 تا 3 درجه بیش از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال تا یک درجه کمتر از آن پیش­بینی می­شود. هر چند الگوی دمای هوا در نقشه پیش‌بینی هفته سوم (3 تا 9 شهریور) مشابه هفته قبل است، ولی با لحاظ عدم قطعیت در پیش‌بینی سایر مدل‌ها، در مجموع دمای آن حدود یک درجه نسبت به هفته قبل متعادل خواهد شد. دمای هوای مرکز و شرق کشور در هفته‌ چهارم (10 تا 16 شهریور) حدود 2 درجه بیشتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. میانگین دمای هوا در سایر مناطق در محدده نرمال خواهد بود. انتظار می‌رود دمای هوا در هفته های پنجم تا ششم(17 تا 30 شهریور) در محدوده نرمال تا یک درجه بیش از نرمال باشد.

 

برای دریافت نقشه های پیش بینی هفتگی کلیک نمایید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی