پیش بینی هفتگی بارش و دمای هوای کشور

(4 فروردین تا 14 اردیبهشت 99)

بارش:  

در هفته اول (4 تا 10 فروردین) مجموع بارش بیش از نرمال خواهد بود. در هفته دوم (11 تا 17 فروردین) بیشترین احتمال وقوع با بیش از 75 درصد مربوط به مجموع بارش بیش از 30 م.م. برای استان‌های مجاور زاگرس، استان‌های ساحلی خزر، جنوب و شمال‌شرق کشور است. در این هفته اگر چه بارش ‌ فراگیر است ولی در تمامی مناطق کشور، احتمال اینکه مجموع بارش هفته از 80 م.م. بیشتر باشد، کمتر از 25 درصد است. در هفته سوم (18 تا 24 فروردین) بارش‌ها کاهش می‌یابد اما مجموع بارش هفته در مناطق شمالی و شمال‌غربی در محدوده نرمال تا بیش از آن پیش‌بینی می‌شود. در هفته چهارم (25 تا 31 فروردین) بارش‌ها عمدتا در استان‌های ساحلی دریای خزر و غرب کشور متمرکز خواهد بود. در این هفته احتمال مجموع بارش بیش از 30 م.م.، کمتر از 75 درصد است. انتظار می‌رود مجموع بارش هفته‌های پنجم و ششم (1 تا 14 اردیبهشت) در محدوده نرمال تا بیش از آن باشد.

دما:

میانگین دمای هفته اول (26 اسفند تا 3 فروردین) از سه تا چهار درجه کمتر از نرمال است و کاهش دما در نیمه شرقی کشور بیش از چهار درجه خواهد بود. بی‌هنجاری منفی دما در هفته‌ دوم (11 تا 17 فروردین) قدری تعدیل شده و به حدود سه درجه می‌رسد. میانگین دمای هوای کشور در هفته سوم (18 تا 24 فروردین) دو درجه کمتر از نرمال و برای شمال‌شرق حدود سه درجه کمتر از آن پیش‌بینی می‌شود. میانگین دمای هوا در هفته‌های چهارم و پنجم (25 فروردین تا 7 اردیبهشت) در محدوده نرمال و برای هفته ششم (8 تا 14 اردیبهشت) حدود یک درجه بیش از نرمال مورد انتظار است.

برای دریافت نقشه ها کلیک نمایید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی