حضور پژوهشکده اقلیم شناسی در سمینار تخصصی مدیریت پایای آب

دومین سمینار تخصصی مدیریت پایای آب با عنوان "تغییر اقلیم، منابع آب و امنیت غذایی"  با حضور اساتید دانشگاه فردوسی، مدیران شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی، شرکت طوس آب و سایر ارگان های وابسته در حضور دانشجویان و مدعوین از سازمان‌ها و مراکز پژوهشی، در روزهای دوشنبه و سه شنبه 13 و 14 آبان ماه 1398 در محل سالن شورای دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. نشست اول این سمینار در روز دوشنبه با عنوان "تغییر اقلیم و منابع آب"و دومین نشست، در روز سه شنبه با عنوان "تغییر اقلیم و امنیت غذایی" انجام گرفت که در هر نشست چهار عنوان سخنرانی ارایه گردید و در انتها نیز بحث و تبادل نظر در خصوص مطالب عنوان شده انجام گرفت. در این دو نشست، مطالبی  در  خصوص اثر تغییر اقلیم بر منابع آب کشور، راه کارهای مدیریت آب تحت شرابط تغییر اقلیم، اثر سناریوهای  تغییر اقلیم ، اثر تغییر اقلیم بر گیاهان، امنیت غذایی، منابع طبیعی، ظرفیت زیستی و امنیت غذایی کشور ارایه شد. پژوهشکده اقلیم شناسی نیز با ارایه دو سخنرانی  در هر دو نشست با عنوان "اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر ایران" (آاقای دکتر بابائیان) و "اثر تغییر اقلیم بر رشد و نمو گیاهان" (خانم دکتر منصوره کوهی) به همراه شرکت کارشناسان و اعضای هیات علمی حضور فعال داشت.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی