حضور در نشست دوره ای رییس و دبیر مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی

 

  با هدف بررسی مشکلات دستگاههای حوزه راه و شهرسازی و طرح آن با مقام محترم وزارت راه و شهرسازی و پیگیری در مجلس شورای اسلامی، نشست رییس و دبیر مجمع نمایندگان استان با دستگاههای حوزه راه  و شهرسازی برگزار گردید. در این نشست مشکلات و درخواستهای پژوهشکده اقلیم شناسی به شرح زیر در قالب 10 درخواست مطرح گردید. مقرر گردید نشست ویژه ای برای بررسی موضوعات حوزه اقلیم در سطح کلان ملی بازدید و جلسه ای در پژوهشکده اقلیم شناسی برگزار گردد.

1-توسعه شبکه ایستگاههای جو بالا، رادار و سنجش از دور سازمان هواشناسی کشور: در حال حاضر نسبت ایستگاههای جو بالا به ایستگاههای زمینی حدود 1 به 40 است. چنین وضعیتی موجب کاهش صحت پیش بینی های سازمان هواشناسی کشور می گردد. وضعیت بودجه اختصاص یافته به سازمان هواشناسی کشور تکافوی توسعه شبکه ایستگاههای جو بالا را ندارد.

2-ار آنجا که بخش مهمی از بودجه سازمان هواشناسی کشور خرید ارزی تجهیزات و ادوات هواشناسی (رادیو سوند و . . .) می باشد لذا بودجه سازمان بایستی متناسب با افزایش قیمت ارز، افزایش یابد تا خریدهای ارزی و تامین سنجندی های جو بالا با مشکل مواجه نشود. در حال حاضر به دلیل کسری بودجه، دفعات ارسال رادیو سوند به جای 4 بار در روز، یک بار در روز انجام می شود.

3-مدیریت واحد شبکه ایستگاههای پایش هوا و اقلیم: مطابق اساسنامه سازمان هواشناسی کشور مصوب مجلس، پایش و ثبت داده های هواشناسی به عهده سازمان هواشناسی کشور می باشد در حالیکه هم اکنون دستگاهها و وزارت خانه های نیرو، جهاد کشاورزی، محیط زیست، نفت، ارتش، شهرداری ها اقدام به تاسیس ایستگاههای  هواشناسی نموده اند. از آنجا که داده های ایستگاههای خارج از زیرمجموعه سازمان هواشناسی در سامانه تبادل بین المللی داده های هواشناسی قرار نمی گیرند، نقشی در افزایش صحت پیش بینی های وضع هوا ندارند. بر این اساس پیشنهاد می شود تمامی شبکه ایستگاههای خارج از مجموعه هواشناسی به سازمان هواشناسی کشور انتقال یافته و هر گونه احداث ایستگاه هواشناسی با نظر سازمان هواشناسی کشور باشد.

4- نیاز به ارتقاء جایگاه سازمانی سازمان هواشناسی کشور: رئیس جمهوری در فروردین سال جاری به دنبال وقوع سیل سهمگین طی سخنانی در هیات دولت از وزیر محترم راه و شهرسازی درخواست نمودند تا بررسی های لازم برای ارتقاء جایگاه سازمان هواشناسی کشور را – با توجه به خدمات فرادستگاهی و عام المنفعه بودن - انجام دهند. از رئیس محترم مجمع نمایندگان و رئیس شورای راه و شهرسازی استان درخواست می شود تا در سطح مجلس و وزارتخانه موضوع را پیگیری نمایند.

5-با توجه به اهمیت هوا و اقلیم در پروژه های کلان ملی (مکانیابی و ایجاد) درخواست می شود تا ادارات کل هواشناسی های استان به عنوان عضو اصلی در شوراهای برنامه ریزی و برنامه ریزی استان حضور یابند.

6-اختصاص مجدد مبلغ 60 میلیون دلار تصویب شده در بیش از یک دهه پیش توسط شورای عالی اقتصاد برای پروژه نوین سازی سازمان هواشناسی کشور که به دلایل مختلف مصوبه مذکور به مرحله عمل نرسید.

7-لزوم توجه مجلس، دولت و شوراهای برنامه ریزی استان ها به پیامدهای سوء تغییر اقلیم، به ویژه اثرات سوء آن در کاهش عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی و جنوبی.

8-اختصاص بودجه جهت تجهیز و ارتقاء مرکز پیش بینی اقلیمی پژوهشکده اقلیم شناسی که مسئولیت پیش بینی های بلند مدت در کشور را عهده دار است.

9-ختصاص بودجه برای پروژه پیش بینی دینامیکی سیل در حوضه آبریز جاغرق بااستفاده از مدل های تلفیقی هواشناسی-هیدرولوژی که مورد تصویب ستاد حوادث استان خراسان رضوی قرار گرفته است.

10-اختصاص مجوز جذب 4 نفر برای تکمیل اعضای هیات هلمی گروههای پژوهشی پژوهشکده اقلیم شناسی.

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی