میانگین بارش از ابتدای سال زراعی تاکنون تقریبا دو برابر سال گذشته و 41.3 درصد بیش از میانگین بلندمدت است. بیشترین افزایش نسبی بارش در استان‌های ایلام، لرستان و گلستان به ترتیب با 99.4 ،  88.8 و 85.4 درصد نسبت به دوره مشابه بلندمدت رخ داده است. بارش در سال جاری تاکنون در هیچ استانی کمتر از نرمال نبود؛ اما کمترین افزایش بارش نسبت به میانگین بلندمدت در استانهای کرمان،  اردبیل و سیستان‌و‌بلوچستان به ترتیب با 6.4 ، 6.5 و 17.6درصد رخ داده است.

بررسی الگوهای بزرگ مقیاس جوی و اقیانوسی، پدیده های دورپیوندی و برونداد مدل‌های پیش بینی اقلیمی منتهی به هفته اول خرداد 98، نشان از وقوع بارش در محدوده نرمال در استان‌های جنوب دریای خزر، نرمال تا قدری کمتر از نرمال در جنوب شرق کشور در فصل تابستان است. همچنین انتظار می رود بارش فصل پاییز کشور کمتر از نرمال نباشد و بدون تاخیر آغاز شود.

دریافت متن اصلی

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی