دانلود داده های GCM و دمای سطح آب (SST)

              ------------------------------------------------------------

  • داده های ECHO-G

         این داده ها خروجی مدل جهانی ECHO-G می باشد که از دو مولفه جوی ECHAM4 و اقیانوسی HOPE-G تشکیل شده است. این مدل ابتدا در دانشگاه هامبورگ آلمان توسعه داده شد اما هم اکنون در برخی مراکز اقلیمی از جمله مرکز تحقیقات هواشناسی کره جنوبی هم اجراء می شود. پژوهشکده اقلیم شناسی با توجه به تفاهم نامه منعقده بین این دو مرکز داده های بارش روزانه ، دمای کمینه روزانه، دمای بیشینه روزانه و تابش ماهانه را از مرکز تحقیقات هواشناسی کره جنوبی دریافت کرده است که می توانید آنها را از لینک زیر دانلود کنید. بایستی دقت کنید که این داده ها ریزمقیاس(Downscaling) نشده ان و شما بایستی آنا را صرفا با بکارگیری روش های آماری ریزمقیاس کنید. یکی از ابزار های مناسب برای اینکار استفاده از مدل LARS-WG است.        

اگر در نظر داشتید با داده های ECHO-G یا اصولا از روش های ریزمقیاس نمایی آماری استفاده کنید، این مقاله می تواند راهنمای نسبتا مناسبی برای شما باشد.

  • داده های PRECIS

مدل PRECIS، بر خلاف مدل LARS-WG، از روش دینامیکی برای ریزمقیاس نمایی خروجی مدل های گردش عمومی استفاده می کند. این مدل بطور اختصاصی در مرکز هادلی انگلیس اجراء می شود و یکی از مدل هایی است که هیئت بین الدول تغییر اقلیم توصیه به استفاده از آن برای ارزیابی های تغییرات اقلیمی در دهه های آینده نموده است. این مدل بیش از صد نوع خروجی هواشناسی و هیدرولوژیکی دارد که می تواند برای ارزیابی های اقلیمی، هیدرولوژی و کشاورزی مورد استفاده محققین قرار گیرد. این مدل تحت سیستم عامل لینوکس اجراء می شود. بر اساس هماهنگی بعمل آمده بین پژوهشکده اقلیم شناسی و مرکز هادلی مدل مذکور (با محدودیت توزیع عمومی) و داده های آن بطور محدود در اختیار این مرکز قرار گرفته است که می توانید از لینک های زیر به تعدادی از این داده ها دسترسی داشته باشید.

        الف - داده های با قدرت تفکیک افقی یک درجه 

          دوره 1990-1961 (تبخیر و تعرق و تبخیر پتانسیل)
          دوره 2100-2071 (تبخیر و تعرق و تبخیر پتانسیل)

       ب - داده های با قدرت تفکیک افقی 0.44 درجه

          A2 بدون چرخه سولفور (بارش و دما) در دوره 2100-2071
          B2 بدون چرخه سولفور (بارش ودما) در دوره 2100-2071

این مطلب در حال تکمیل شدن است ...

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی