زهره جوانشيری

عضو هیأت علمی

پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد، ایران

ايميلjavanshiri@cri.ac.ir :

 

سوابق تحصيلی :

 

دکتری آمار استنباطی، دانشگاه فردوسی مشهد 1394، معدل کل 18.58، نمره امتحان جامع 18.1، نمره رساله 19.45

عنوان رساله: خانواده توزیع های G-نمایی

استاد راهنما: دکتر آرزو حبیبی راد

استاد مشاور: دکتر ناصر رضا ارقامی

 

دوره فرصت تحقیقاتی، دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا 1393

زمینه کاری: خوشه بندی، زنجیره مارکوف مونت کارلو

كارشناسی ارشد آمار رياضی، دانشگاه فردوسي مشهد 1383 ، معدل 17.95، نمره پایان نامه 19.25

عنوان پايان نامه: بازه های اطمينان تعميم يافته

استاد راهنما: دكتر ناصر رضا ارقامی استاد مشاور: دکتر جعفر احمدی

 

 

 

كارشناسي آمار، دانشگاه فردوسی مشهد 1379، معدل 15.75

عنوان پروژه : رگرسيون

استاد راهنما: دكتر حسنعلی نيرومند

 

 

 

سوابق تدريس:

 

تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد، 1394-تا کنون

تدريس در موسسه آموزش عالی فردوس، 1384-تا کنون

تدریس در دانشگاه الزهرا تهران، 1395

تدریس در دانشگاه علم و فرهنگ، 1395

تدریس در موسسه آموزش عالی خاوران، 1385-1389

تدریس در موسسه آموزش عالی کاویان، 1388- 1389

تدریس در موسسه آموزش عالی توس، 1386-1388

تدريس در موسسه آموزش عالی بينالود، 1384 -1387

تدريس در موسسه آموزش عالي بهار، 1387

تدريس در مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، 1384-1385

 

برگزاری کارگاه آموزشی:

کارگاه مقدماتی R، پژوهشکده اقلیمشناسی، آذر 1396.

 

سخنرانی در مجامع علمی داخل و خارج:

"p-value به ما چه میگوید"، پژوهشکده اقلیم شناسی، دی 1397.

" انتخاب مدل بیزی برای سیستمهای دینامیکی پیچیده" پژوهشکده اقلیمشناسی، اردیبهشت 1397.

"Strong competitor for skew-normal distribution, Marquette University, Milwaukee", USA, 2015.

 

"Strong competitors for beta and skew-normal distributions, GRAD, Montreal", Canada, 2014.

 

 

مقالات علمی در مجلات علمی-پژوهشی و بین المللی (ISI):

Javanshiri, Z., Habibi Rad, A., Arghami, N. R. (2015). Exp-Kumaraswamy Distributions: Some Properties and Applications, Journal of Science, Islamic Republic of Iran, 26 (1), 57-69.

 

Hamedani,G. G., Javanshiri. Z. ,Maadooliat, M. and Yazdani, M. (2014). Remarks on characterizations of Malinowska and Szynal, Applied Mathematics and Computation, 246, 377-388.

 

Javanshiri, Z., Maadooliat. M. (2014). Beta Burr XII OR Five Parameter Beta Lomax Distribution: Remarks and Characterizations, Journal of Statistical Theory and Applications, 13, 2,105-110.

 

Javanshiri, Z., Habibi Rad, A. and Hamedani, G.G. (2013). Exp-Uniform Distribution: Properties and Characterizations, J. Statist. Res. Iran , 10, 1-22.

 

 

 

مقالات علمی ارائه شده در همایشها:

عباسی، ف.، جوانشیری، ز.، ملبوسی، ش.، کوهی، م.، بابائیان، ا.، حبیبی نوخندان، م.، فلامرزی، ی.، (1398). آشکار رسانی و بروز رسانی تغییر اقلیم در ایستگاههای کشور( دوره 2017-1958)، همایش ملی توسعه پایدار، کاشمر، ایران.

رهنما یامی، ا.، بابائیان، ا.، جوانشیری، ز.، (1398). شبیه سازی تغییرات زمانی درجه حرارت خاک رسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، همایش ملی توسعه پایدار، کاشمر، ایران.

عباسی، ف.، جوانشیری، ز.، اثمری، م.، (1398). فرو نشست دشت مشهد، همایش ملی توسعه پایدار، کاشمر، ایران.

فلامرزی، ی.، پاکدامن، م.، جوانشیری، ز.، باباییان، ا.، حبیبی نوخندان، م.، مدیریان، ر.، (1397). پس‌پردازش متغیر بارش خروجی مدل cfs.v2 با استفاده از مدل شبکه عصبی موجک (WNN)، مطالعه موردی: استان خراسان رضوی، اولین کنفرانس بین المللی پیش بینی عددی وضع هوا و اقلیم، تهران، ایران.

 

Javanshiri, Z., (2017). Health Insurance Fraud Detection through Data Mining, Modern Methods in Insurance Pricing and Industrial Statistics Conference, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

Javanshiri, Z., Habibi Rad, A., (2014). Comparing Methods for estimation of Parameters of The Exp-uniform Distribution, The 12th Iranian Statistical Conference, Razi Unniversity, Iran.

 

Javanshiri, Z., Habibi Rad, A., (2013). The exponential uniform distribution and its applications, The 11th Iranian Statistical Conference, Iran University of science and Technology, Iran.

 

Javanshiri, Z., Habibi Rad, A., (2012). Estimation for the exponential-uniform distribution based on progressively type-II censored data, 3 rd Workshop on Reliability and its Applications, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

 

Javanshiri, Z., Arghami, N. R., (2003). Generalized Confidence Interval, 3rd Iranian Statistical Students Conference, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

 

داوری در مجلات علمی-پژوهشی و بین المللی (ISI):

Journal of Statistical Theory and Applications

پژوهش‌های اقلیم شناسی

طرح های پژوهشی:

طرح‌های پایان‌یافته:

کنترل کیفیت و همگن سازی داده های روزانه پارامتر دما ایستگاه‌های هواشناسی کل کشور، 1398.

آشکار سازی تغییر اقلیم ایران در دوره 2017-1961، 1397.

نرمال های اقلیمی استاندارد اقلیم شناسی سازمان هواشناسی جهانی در دوره 2010-1981، 1397.

طراحی و بسط نرم افزار پیش بینی فصلی آب و هوا، 1397.

امکان سنجی پیشبینی چندمدلی بارش کشور با بکارگیری برونداد مدلهای همادی آمریکای شمالی، 1397.

پیش‌بینی ماهانه تا فصلی بارش و دمای کشور، 1397.

بررسی میزان هورمونهای رشد، انسولین، استرادیول، هورمون رشد و برخی فاکتورهای بیو شیمیایی در میان سه گروه، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، 1385.

بررسی برخی فاکتورهای هورمونی و بیو شیمیایی در میان ژیمناستکاران و گروه غیر ورزشکار، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، 1385.

بررسی خصوصیات آنتروپومتریک در میان قهرمانان ژیمناست و مقایسه آن با غیر فعال، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، 1384.

بررسی میزان تراکم استخوان و قدرت عضلات بانوان والیبالیست و غیر فعال، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، 1384.

تحقیقات بازاریابی کارخانه های فرآورده های غذایی، محصولات لبنی، فرآورده های گوشتی و پروتئینی و نان صنعتی آستان قدس رضوی، سازمان اقتصادی و دارایی آستان قدس رضوی، 1389.

نظر سنجی از زائران حرم مطهر رضوی، سازمان روابط عمومی آستان قدس رضوی، 1378.

نظر سنجی از مراجعین به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، سازمان روابط عمومی آستان قدس رضوی، 1379.

نظر سنجی از زائران در خصوص فعالیتهای آستان قدس رضوی، سازمان روابط عمومی آستان قدس رضوی، 1380.

نظر سنجی از مراجعین به سازمان تربیت بدنی آستان قدس رضوی، سازمان روابط عمومی آستان قدس رضوی، 1380.

نظر سنجی از زائران در خصوص مراسم ادعیه در حرم مطهر، سازمان روابط عمومی آستان قدس رضوی، 1382.

نظر سنجی از زائران در خصوص کفشداری های حرم مطهر، سازمان روابط عمومی آستان قدس رضوی، 1382.

 

طرح‌های در دست اجرا:

 

اطلس اقلیمی کشور

پیش بینی احتمالی بارش با استفاده از روش های آماری EMOS و BMA برای برونداد یک سیستم همادی

شرکت در کارگاه‌ها و دوره های تخصصی:

کارگاه آموزشی " آشکار سازی پدیده رعد و برق با استفاده از ماهواره های LIS و GPM در شمال شرق کشور" اردیبهشتماه 1397.

دوره آموزش منشور حقوق شهروندی، تیرماه 1397.

شرکت در دوره آموزش حقوق شهروندی در نظام اداری، تیرماه 1397.

شرکت در دوره " مبانی رادار هواشناسی" ، شهریورماه 1397.

شرکت در دورههای آموزشی شرکت آب و فاضلاب مشهد، مهرماه 1397.

شرکت در دوره آموزش مجازی پدافند غیر عامل، مهرماه 1397.

شرکت در دوره " Applying Numerical in Modeling in Physical and Experimental Oceanography(Advanced)، مهرماه 1397.

شرکت در دوره " تغییر اقلیم و ابعاد طبیعی و مصنوعی آن"، بهمنماه 1398.

کارگاه آموزش ریاضی- دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد- 1390.

 

افتخارارت علمی:

برگزیده برای شرکت در المپیاد ریاضی کشور

احراز رتبه دوم در دوره کارشناسی ارشد

توانمندی ها:

تسلط به زبانهای خارجی:

انگلیسی: خوب (دارای مدرک TELP )

فرانسه: متوسط

مهارت در نرم افزارهای:

R, s-plus, clementine, spss, sas, maple, latex, office