شنبه 26 آبان 1397      English    
        موقعیت شما » خبر › خبرنامه پیش بینی فصلی آبان ماه صادر گردید.
جستجو
منوی سایت
ورود اعضاء
ایمیل
کلمه عبور


:: عمومی › خبرنامه پیش بینی فصلی آبان ماه صادر گردید.

میانگین بارش کشور از ابتدای سال‌زراعی جاری (اول مهر97) تا 30/7/1397، حدود 30 درصد نسبت به میانگین بلندمدت افزایش یافته است. در این مدت بارش در استان‌های بوشهر، خوزستان، ایلام، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران، کرمانشاه، اصفهان و قم نسبت به بلندمدت بیش از 100 درصد افزایش داشته است، این در حالی است که استان‌های زنجان، آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل با بیش از 50 درصد کاهش بارش مواجه شده‌اند. شایان ذکر است که به طور معمول در ماههای آغازین سال زراعی میانگین بارش به شدت متغیر بوده و شاخص خوبی برای میانگین بارش فصل نیست.
نقشه‌های پیش‌یابی نشان از افزایش بارش فصل پاییز نسبت به بلندمدت دارند. در این فصل بیشترین افزایش بارش در دو سوم شمالی کشور به ویژه در استان‌های حاشیه زاگرس مرکزی و شمالی، شمال‌غرب، شمال‌شرق و استانهای ساحلی خزر رخ خواهد داد. در آذر ماه بارش در نواحی جنوبی کشور متمایل به کمتر از نرمال است. در زمستان بارش کشور اندکی کاهش یافته و در محدوده کمتر از نرمال قرار می‌گیرد. میانگین دمای کشور در آبان ماه از 1 تا 2 درجه بیش از نرمال، در آذر در  نواحی شمالی و شرقی کشور حدود 1 درجه کمتر از نرمال و سایر مناطق نرمال تا 1 درجه بیش از نرمال و در دی ماه میانگین دمای کشور از 1 تا 2 درجه بیش از نرمال بوده اما در برخی مناطق نوار شمالی کشور احتمال کاهش دما تا 1 درجه کمتر از نرمال وجود دارد.

برای دریافت فایل خبرنامه کلیک نمایید.