شنبه 28 مهر 1397      English    
        موقعیت شما » خبر › پیش بینی وضعیت النینو پاییز و زمستان 1397
جستجو
منوی سایت
ورود اعضاء
ایمیل
کلمه عبور


:: عمومی › پیش بینی وضعیت النینو پاییز و زمستان 1397

چشم‌انداز وضعیت پدیده انسو در نیمه دوم سال 1397

اغلب مدل‌های پیش بینی اقلیمی شکل‌گیری النینوی ضعیفی را از اوایل پاییز سال 1397 پیش بینی می‌کنند که در حداکثر فعالیت خود، نابهنجاری مثبت دمای سطح آب در بخش شرقی اقیانوس آرام استوایی به یک درجه سلسیوس می‌رسد. بیشینه فعالیت النینوی یادشده در اواخر پاییز 1397 بوده و پس از آن در ابتدای زمستان بتدریج تضعیف می‌شود.

انسو پدیده‌ای جویقیانوسی است که شکل‌گیری فازهای مختلف آن مستلزم نوسان دمای آب در سطح و اعماق اقیانوس آرام استوایی است که با تحول در جریان‌های بزرگ مقیاس جوی همبستگی دارد. فاز گرم این پدیده با افزایش دمای سطح آب اقیانوس آرام استوایی همراه است که به النینو شناخته می‌شود و فاز سرد آن لانینا نام دارد و عملکرد آن عکس پدیده النینو است. انسو دارای سه حالت النینو، خنثی و لانینا می‌باشد. این پدیده با تاثیر روی امواج بزرگ مقیاس جوی، الگوهای بارش در بسیاری از مناطق کره زمین به‌ویژه مناطق حاره‌ای و جنب حاره‌ای را تغییر می‌دهد و به همین علت به عنوان یک پدیده دورپیوندی شناخته می‌شود. دوره برگشت دورپیوند انسو بین 3 تا 7 سال است و هر یک از فاز‌های النینو و لانینا می‌توانند حالت‌های ضعیف، متوسط و قوی داشته باشند که سبب تغییر شدت اثرگذاری آنها بر بارش و دمای هوا می‌شود.

در فاز گرم انسو(النینو) در مناطق مرکزی اقیانوس آرام استوایی تا غرب قاره امریکای جنوبی، مقدار بارش‌ بیش از معمول ولی جنوب‌شرق آسیا، اقیانوسیه و شمال‌شرق استرالیا با کم‌بارشی و خشکسالی مواجه می‌شوند. عملکرد انسو در فاز سرد(لانینا) برعکس است. اثرگذاری النینو بر روی ایران در فصل پاییز آشکارتر است، به شرطی که سایر دورپیوندها به ویژه نوسان اطلس شمالی(NAO)، نوسان شمالگان(AO) و نوسان مادن جولیان(MJO) با النینو هماهنگ باشند. اگر سایر دورپیوندها با النینو هم‌فاز نباشند، حتی وقوع النینوی قوی نیز لزوما با افزایش بارش در ایران همراه نیست. از آنجا که بسامد دورپیوند انسو(بین 3 تا 7 سال) با بسامد دورپیوندهای منطقه‌ای مانند MJO(حدود 45 روز) متفاوت است، هم‌فازی آنها موجب افزایش بارش و قرارگرفتن آنها در فاز مخالف سبب کاهش تاثیر آنها بر بارش در ایران می‌شود. شایان توجه است که مهم‌ترین دور‌پیوندها مانند NAO, AO, MEI, MJO و همچنین مانسون هندوستان اثر مستقیم روی ایران دارند ولی النینو اثر غیر‌مستقیم داشته و با تاثیر روی امواج جوی بزرگ مقیاس، مقدار و توزیع زمانی و مکانی بارش و دما را متاثر می‌سازد. به همین دلیل پیش‌بینی‌های فصلی با لحاظ اثرات همزمان پدیده انسو و سایر واداشت‌های اقلیمی منطقه‌ای صادر می‌شود.

سازمان هواشناسی کشور با بکارگیری روش‌های دینامیکی و آماری، پیش‌بینی ماهانه و فصلی را در هفته اول هر ماه تهیه می‌کند که با جزئیات از طریق وب‌سایت‌های سازمان هواشناسی کشور و پژوهشکده(مرکز ملی) اقلیم شناسی مشهد در دسترس مسئولین و عموم مردم قرار می‌گیرد. مطابق آخرین پیش بینی، بارش‌های پاییزه از مهرماه به تدریج از مناطق شمال غرب و غرب کشور آغاز خواهد شد. بارش ماه‌های مهر و آبان در اغلب مناطق کشور در محدوده نرمال تا بیش از نرمال پیش بینی شده است و به ویژه انتظار می‌رود بارش آبان ماه در نیمه غربی کشور بیشتر از نرمال باشد. بارش در استان‌های ساحلی دریای خزر در روزهای باقیمانده ماه شهریور متمایل به کمتر از نرمال است. از اواخر آذر تا نیمه اول زمستان انتظار می‌رود بارش به ویژه در غرب کشور کاهش یابد.شکل بالا: حالت نرمال /طبیعی انسو ، پایین: حالت النینو که افزایش دما و بارش در سواحل شرقی آمریکای مرکزی و کاهش بارش در آسیای جنوب شرقی و شرق استرالیا رخ می دهد

به روز رسانی : چهارشنبه 11 مهر 1397

 
: صفحه اول : : درباره ما : : تماس با ما : : ایمیل اعضا :
Copyright 2008© | مدیریت محتوی سایت پژوهشکده اقلیم شناسی
Designed by Itaco Group