چهارشنبه 28 شهریور 1397      English    
        موقعیت شما » خبر › خبرنامه پیش بینی فصلی مرداد ماه صادر گردید.
جستجو
منوی سایت
ورود اعضاء
ایمیل
کلمه عبور


:: عمومی › خبرنامه پیش بینی فصلی مرداد ماه صادر گردید.

از آغاز سال زراعی جاری تا تاریخ 2/5/1397، میانگین بارش در سطح کشور 26.8 درصد نسبت به دوره مشابه بلندمدت کاهش یافته است. در مدت یادشده بارش در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان به ترتیب با 26.2، 22.3 و 10.4 درصد بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است؛ این در حالی است که بارش در سایر استان‌های کشور غالبا کمتر از میانگین بلندمدت گزارش شده است. بیشترین کاهش بارش در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان به ترتیب با 72.8، 65.7 و 65 درصد کمتر از نرمال رخ داده است.
در دوره مرداد، شهریور و مهر 1397 میانگین بارش در نیمه شمالی کشور در محدوده نرمال تا قدری بیش از آن خواهد بود و انتظار می‌رود در مناطق یادشده تاخیری در شروع بارش پاییزه رخ ندهد. در مرداد ماه تغییرات قابل توجهی در بارش کشور رخ نمی‌دهد. در ماه شهریور بارش در نواحی شمال‌غرب و غرب سواحل خزر در محدوده نرمال تا قدری بیش از نرمال می‌باشد و در دو ماه مهر و آبان در نیمه شمالی کشور بارش در محدوده نرمال تا بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود اما در مناطق جنوب غربی نرمال تا متمایل به کمتر از نرمال خواهد بود. ناهنجاری دمای کشور در دوره مرداد، شهریور و مهر یک تا دو درجه بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود.

برای دریافت فایل کامل خبرنامه کلیک نمایید.