پنج شنبه 02 فروردین 1397      English    
        موقعیت شما » خبر › چشم انداز دمای استراتوسفر زمستان 2017-2018
جستجو
منوی سایت
ورود اعضاء
ایمیل
کلمه عبور


:: عمومی › چشم انداز دمای استراتوسفر زمستان 2017-2018

چشم انداز دمای استراتوسفر  زمستان 2017-2018

بعد از لایۀ تروپوسفر که ما در آن زندگی می‌کنیم، استراتوسفر دومین لایۀ جو زمین می‌باشد. ارتفاع بخش زیرین استرتوسفر از 7 کیلومتر در قطب‌ها تا 20 کیلومتر در استوا متغیر است، اما ارتفاع قلۀ آن حدود 50 کیلومتر می‌باشد. در طی فصل پاییز که هوای سرد متراکم شروع به شکل گیری در بالای قطب‌ها می‌کند، بادهای غربی در اطراف تاوه قطبی ایجاد می‌شوند، بدلیل گرادیان دمایی بین هوای سرد قطبی و هوای گرم  استوا، این بادها در عرض‌های میانی بسیار قوی می‌باشد. هر چه تاوه قطبی متراکم‌تر و سرد‌تر باشد، بادهای غربی تولید شده به‌دلیل گرادیان شدید دما، قویتر خواهند. بود هوای سرد لایۀ استراتوسفر تمایل به نفوذ به لایۀ زیرین یعنی تروپوسفر دارد. این امر باعث می شود که هوای سرد انباشته شده بر روی قطب با جریان غربی قوی (جت استریم) از غرب به شرق بر روی اقیانوس و اطلس مناطقی از عرض‌های میانی دارای گرادیان قوی دمای، حرکت کند.

اما هنگامی که گرمایش در استراتوسفر رخ دهد و گرما به اندازه کافی وجود داشته باشد، به‌طور چشمگیری از سرعت بادهای غربی کم می شود و حتی گاهی اوقات سرعت بادها می تواند در استراتوسفر معکوس شود. این پدیده با نام گرمایش ناگهانی استراتوسفر(Stratospheric Sudden Warming یا SSW) شناخته می‌شود که می تواند جت استریم را در تروپوسفر متوقف و یا حتی معکوس کند. در این حالت کم فشارها تا قطب بالا می روند و هوای سرد قطبی  تاعرض‌های میانی نفوذ می‌کنند. پیامد چنین شرایطی کاهش دما در پاییز تا زمستان در بخش‌هایی از اروپا، آمریکای مرزی و آسیا خواهد بود.

در شکل 1 دمای استراتوسفر میانی قطب شمال در هفتۀ گذشته(هفته سوم مهر 1396) آورده شده‌است. نمودار نشان می‌دهد که دمای سال جاری استراتوسفر بین 3 تا 5 درجه سردتر از دورۀ نرمال می‌باشد. این شرایط می‌تواند وضعیت را برای کاهش دمای زمستان سال جاری مهیا کند، ادر عین SSW تنها پدیدۀ کنترل کنندۀ دمای زمستان نیست.

نمونه ای از تاوه قطبی متراکم قوی:

https://s29.postimg.org/psga7jkaf/gfsnh-10-192.png                                                         

مثالی از تاوه قطبی قوی:

http://www.wetterzentrale.de/maps/archi ... 2118_1.png

مثالی از تاوه هایی که تحت تاثیر گرمایش جهانی قرار گرفته اند:

https://s23.postimg.org/shsg2yoqz/gfsnh-10-150.png

مثالی از تاوه ناهمگون، پرفشار میتواند خودش را در عرضهای بالا ایجاد کند و هوای سرد را به عرضهای میانی ارسال می کند:

http://www.wetterzentrale.de/maps/archi ... 2118_1.png