چهارشنبه 07 تیر 1396      English    
        موقعیت شما » خبر › سخنرانی علمی با عنوان " مدلسازی عددی باد با ابزار CFD" توسط خانم مهندس مدنی، در تاریخ 29/1/1396 در محل سالن کنفرانس دکتر هوشنگ قائمی برگزار گردید.
جستجو
منوی سایت
ورود اعضاء
ایمیل
کلمه عبور


:: عمومی › سخنرانی علمی با عنوان " مدلسازی عددی باد با ابزار CFD" توسط خانم مهندس مدنی، در تاریخ 29/1/1396 در محل سالن کنفرانس دکتر هوشنگ قائمی برگزار گردید.

سخنرانی علمی با عنوان " مدلسازی عددی باد با ابزار CFD" توسط خانم مهندس مدنی، در تاریخ 29/1/1396 در محل سالن کنفرانس دکتر هوشنگ قائمی برگزار گردید. در این جلسه کارشناسان پژوهشکده اقلیم شناسی و اداره کل هواشناسی خراسان رضوی شرکت کردند. چکیده سخنرانی به شرح ذیل می باشد:مدلسازی عددی باد با ابزار CFD

 

      دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) علم پیش‌بینی رفتار جریان سیال، انتقال حرارت و جرم، واکنش‌های شیمیایی و پدیده‌های مرتبط با آن‌ها با استفاده از حل عددی مجموعه معادلات ریاضی حاکم بر آن‌ها می‌باشد. این معادلات شامل بقای جرم، بقای مومنتوم، بقای انرژی، قانون بقای اجزا (واکنش‌های شیمیایی)، اثرات نیروهای حجمی و ... می‌باشد.

معادلات پایداری حرکت سیال از قوانین زیر استخراج می‌شوند:

         ×         بقای جرم (پیوستگی)

         ×         بقای مومنتوم خطی (قانون دوم نیوتن)

         ×         بقای انرژی (قانون اول ترمودینامیک)

فرم کلی معادلات به این شکل است:

معادله پیوستگی:

(1-1)                                                                                 

معادله مومنتوم:

(2-1)                                                      

معادله انرژی:

(3-1)          

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بین نرم‌افزارهای موجود CFD ، نرم‌افزار FLUENTبیشتر در شبیه‌سازی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

      توانمندی‌های نرم‌افزار ANSYS Fluent عبارتند از:

  • جریان‌های دوبعدی، سه‌بعدی، دو‌بعدی متقارن محوری همراه با چرخش
  • مش‌های مربعی، مثلثی، آجری (هگزاهدرال)، چهارضلعی، گوه‌ای، هرمی، چند‌وجهی، ترکیبی
  • جریان‌های پایدار یا ناپایدار
  • جریانات قابل تراکم و غیر‌قابل تراکم
  • جریان غیر لزج، آرام، آشفته
  • مدل‌های چند فازی
  • محاسبه به وسیله تئوری لاگرانژی برای فازهای پراکنده (ذره‌ها، قطرات، حباب)، شامل مدل‌سازی جریان اسپری و فاز پیوسته
  • مدل‌سازی کاویتاسیون
  • مدل‌سازی محیط متخلخل
  • توانایی تعریف توابع جدید تحت عنوان توابع تعریف شده توسط کاربر (UDF)